Personvern

Mjøsdata har begrenset lagring av persondata, da det kun jobbes med «business to business».

Mjøsdata lagrer kun navn, mobil og epostadresse for våre kontaktpersoner hos kunden. Lagring av data skjer i Nettailer websystem og i Visma Business ERP system. Innsyn i lagrede opplysninger kan gis ved henvendelse til oss. Vi verifiserer at vedkommende som ønsker innsyn i lagrede opplysninger er rett person. Ingen får innsyn på vegne av andre.

Lagrede opplysninger brukes kun av Mjøsdata og kun i kommunikasjon med eksisterende kunde. Ingen opplysninger videreformidles til 3. part eller øvrige, uten kundens samtykke.

Det anbefales at det etableres en databehandleravtale mellom kunde og Mjøsdata som regulerer dette og øvrige forhold.