GDPR - PERSONVERNFORORDNINGEN

Vi i Mjøsdata kan være din støttespiller i dette arbeidet.

Den nye personvernordningen stiller en rekke krav til bedrifter og det kan føles vanskelig å få gjennomført dette og vite hvilke verktøyer man trenger.

Her er noen punkter som kan være til hjelp og hva vi kan bidra med:

Analyse

Bedriften skal gjøre en analyse av hvor persondata er lagret og hva slags type opplysninger dette er. Start med det viktigste først som er sensitive data (personnummer, religion, legning, helse osv). Et eksempel på skjema kan du få av oss.

Data Control

Arbeidet med å finne ut hvor persondata er lagret kan være tidkrevende og vanskelig. Her kan vi tilby et verktøyet Data Control. Verktøyet lister ut hvor data er lagret i nettverket, PCer og server. Særdeles godt i analysefasen, samt kontinuerlig i det videre arbeidet, da lagring er noe som skjer konstant. Utfra rapporter fra dette systemet, kan man rydde opp, slette og flytte filer.

Sikker lagring – kryptering og to-faktor

I arbeidet med å flytte data til en sikker plass eller å gjøre all lagring sikker har vi løsninger for kryptering og to-faktor pålogging. Kryptering kan både gjelde PCer, server eller NAS og gjør data ulesbare dersom harddisker skulle komme på avveie. Med to-faktor pålogging blir pålogging «sikkert som banken». Med systemet DUO kan man sikre pålogging til PC, server og webmail. Snakk med oss så får du tilbud tilpasset din virksomhet.  

Databehandleravtale

Din virksomhet eier deres data og er behandlingsansvarlig. Når leverandører har tilgang til lagrede data eller lagrer data for dere skal det utarbeides en databehandleravtale. Vi har laget en mal som kan tilpasses din virksomhet og dette kan vi tilby til en svært gunstig pris.

Litt bistand eller bistand hele veien

Vi i Mjøsdata har arbeidet med GDPR over lengre tid og kan være din støttespiller på enkelte områder eller være med hele veien. Ta kontakt så tar vi en GDPR prat!